ในเดือนกรกฎาคม 2014 บริษัท ร่วมทุนก่อตั้งขึ้น
ในเดือนธันวาคม 2014 ศูนย์ R&D ขององค์กรไฮเทคประจำจังหวัด

2014-09-21 16:04:04 NMG Composites Co.,Ltd. อ่าน