จดทะเบียนใน NEEQ ในเดือนมีนาคม 2015
NMG EU ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2015

2015-09-21 16:02:31 NMG Composites Co.,Ltd. อ่าน