ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 Lianyang Thailand ก่อตั้งขึ้น (ระยองประเทศไทย)
ระยะที่สองของสำนักงานใหญ่เหลียนหยางเริ่มก่อสร้าง

2020-09-21 15:59:03 NMG Composites Co.,Ltd. อ่าน