ในเดือนเมษายน 2559 สถาบันวิจัยวิสาหกิจวัสดุคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงของจังหวัด
ในเดือนกันยายน 2559 ได้เข้าซื้อโรงงานผลิตฟอง SOTECOFOAM ในอิตาลี

2016-09-21 16:01:24 NMG Composites Co.,Ltd. อ่าน